067-430-52-02

Фінансова гарантія

Фінансова гарантія - це зобов'язання Гаранта, внесеного до реєстру гарантів, виплатити на вимогу органів доходів і зборів кошти в межах певної суми у разі невиконання забезпечення цієї гарантією зобов'язань зі сплати митних платежів.

ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В МИТНИХ РЕЖИМАХ

Митний режим - комплекс взаємопов'язаних правових норм, які відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають перелік митних процедур за цими товарами, їх правовий статус, умови оподаткування, а також обумовлюють їх використання після митного оформлення товарів.

Компанія КТ "Бізнес Гарант" працює з усіма основними митними режимами, які застосовуються суб'єктами ЗЕД при переміщенні товарів через митний кордон України, винятком є Знищення або руйнування і Відмова на користь держави.

Стаття 308. Визначення розміру фінансової гарантії

1.Розмір фінансової гарантії визначається органом доходів і зборів виходячи з суми митних платежів, які підлягають сплаті при випуску товарів для вільного обігу на митній території України або при вивезенні товарів за межі цієї території в митному режимі експорту.

2.Якщо При визначенні розміру фінансової гарантії неможливо точно визначити суму митних платежів, які підлягають сплаті, внаслідок ненадання органу доходів і зборів точних відомостей про характер вантажу (найменування, кількість, країну походження, митної вартості та коду таких товарів відповідно до ТН ЗЕД), розмір фінансової гарантії визначається виходячи з найбільшої величини ставок податків, вартості та / або кількості товарів, які можуть бути визначені на підставі наявних відомостей.

Фінансові гарантії надаються 

1.у вигляді документа (викладеного в письмовій або електронній формі зобов'язання гаранта сплатити визначені суми митних платежів на вимогу органу доходів і зборів);

2.у вигляді внесення декларантом, уповноваженою ним особою, перевізником або гарантом грошової застави на відповідний рахунок органу доходів і зборів.

Фінансові гарантії надаються на суму митних платежів, нарахованих на товари, декларуються по одній митній декларації або заявляються до митного режиму транзиту за одним транспортним документом.

Стаття 309. Форми забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією. Види фінансових гарантій

Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією здійснюється в двох формах:

  • Надання ФІНАНСОВОЇ ГАРАНТІЇ, виданої гарантом (гарантія, яка надається у вигляді документа);
  • внесення коштів на рахунок або в касу органу доходів і зборів (грошова застава).

Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія

у вигляді письмового зобов'язання надається в паперовому або електронному вигляді на суму митних платежів за:

  1. однієї митної декларації в рамках однієї зовнішньоторговельної операції;
  2. однієї митної декларації в рамках однієї транзитної операції;
  3. одному документу контролю переміщення товарів;
  4. однієї операції по переміщенню через митний кордон України товарів громадянами у випадках, визначених разділом XII Митного кодексу України.

У паперовому вигляді застосовується тільки при переміщенні товарів через митний кордон України із застосуванням митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів, оформлених на паперовому носії. Електронна копія такої фінансової гарантії пересилається гарантом в Єдину автоматизовану інформаційну систему органу доходів и зборів України авторизованим електронним повідомленням.

У вигляді електронного документа застосовується при переміщенні товарів через митний кордон України із застосуванням митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів, оформлених на паперовому або у вигляді електронного документа.

Багаторазова фінансова гарантія

надається для забезпечення сплати митних платежів за кількома митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів при ввезенні товарів на митну територію України з метою транзиту або у вільний обіг на цій території для одного власника в рамках одного зовнішньоекономічного договору.

Генеральна фінансова гарантія

надається для забезпечення сплати митних платежів за митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів, які декларант або уповноважена ним особа планують подати протягом одного року.

Багаторазова і генеральна фінансові гарантії надаються тільки у вигляді електронного документа, який пересилається гарантом в Єдину автоматизовану інформаційну систему органів доходів і зборів України авторизованим електронним повідомленням.

Завершення оформлення митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів є фактом, який підтверджує прийняття фінансової гарантії як забезпечення виконання зобов'язань перед органами доходів і зборів.

Підтвердженням прийняття індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії в паперовому вигляді є проставляння органом доходів і зборів відбитка відповідного митного забезпечення на всіх примірниках фінансової гарантії.

Информер курса валют
Митний
калькулятор
Заявка
RuUk